BK BioKonsult DA
Håvelsrudvegen 8
2900  FAGERNES

post@biokonsult.no        
  
http://WWW.biokonsult.no  
tlf. 95 82 62 77
 
Startside
Bestilling
Produkter
Fagstoff

Nye produkter

 
Tilbud om preparater og tilrettelagte  elevøvinger
Nå har BK BioKonsult DA  utviklet ulike produkter til bruk i undervisningen, både komplette prosjektpakker og en del biologisk materiale nødvendig ved
demonstrasjoner og øvelser. Og posten leverer varene på døra!

         PROSJEKTPAKKER/ELEVØVINGER

Hjerte- og lungedisseksjon
CD-plate med utførlig beskrivelse av fremgangsmåten ved disseksjonen i tekst, figurer og bilder. Spørsmål og svar underveis. Kopieringsoriginal. Teoridel som elevene selv kan gå inn i. Leveres sammen med 5 hjerte-lungeslag fra sau (frosne) og plastslanger til bruk ved disseksjonen.
Kr. 790,- eks. mva.

KREPS
CD-plate med utførlig disseksjonsbeskrivelse i tekst og bilder. Nøye forklaring på hva de ulike delene i krepsen er. Spørsmål og svar underveis. Kopieringsoriginal. Teoridel omkring kreps og leddyr som elevene selv kan fordype seg i. Leveres sammen med ca. 25 frosne, kokte kreps. Kr. 490,- eks. mva.

FISK
CD-plate med nøye beskrivelse av fremgangsmåten ved disseksjon av sik og hva de ulike delene i fisken er. Spørsmål og svar underveis. Kopieringsoriginal. Utfyllende teoridel om fisk til fordypning. Leveres sammen med 5 frosne, runde sik tatt i gytetiden.
Kr. 490,- eks. mva.

FUGL
5 frosne høns og en CD-plate med grundig beskrivelse av fremgangsmåten ved studiet av ytre og indre bygning hos en fugl, og hva de ulike delene av fuglen er. Kopieringsoriginal. Utfyllende teoridel til fordypning med tekst og figurer.
Kr. 790,- eks. mva.

ØYET
CD-plate med nøye beskrivelse av fremgangsmåten ved øyedisseksjon i tekst og bilder. Spørsmål og svar underveis. Kopieringsoriginal. Utfyllende teoridel til fordypning. Leveres sammen med 10 frosne øyne.
Kr. 490,- eks. mva.

NYREDISSEKSJON
Framgangsmåte, kopieringsoriginal og teoridel på CD-plate. 4-5 nyrer, frosne, fra sau.

Kr. 490,- eks. mva.

PLANTEFARGING MED LAV
Meget enkel og artig øvelse! Et sett med flere typer lav og ullgarn til bruk ved plantefarging. CD-rom med tekst og bilder som tar for seg lav generelt. Varighet 1 time, evt. 2 timer hvis det er tid til å koke lengre.
Kr. 490,- eks. mva.

PLANTEFARGING MED TØRKEDE URTER, BARK ELLER RØTTER.
Dette er en enkel innføring i plantefarging. Bruksanvisning, (kopieringsoriginal), ullgarn, 5 ulike plantetyper (buketter av tørkede planter, lagret bark eller røtter) samt nødvendige kjemikalier. CD-rom med omtale av plantefarging. Kr. 690,- eks. mva.

KARSPOREPLANTER
Plantemateriale for å studere ulike karsporeplanter i lupe og mikroskop. Vi leverer sisselrot (tørket) med sporehus, stri kråkefot med sporehus, sporehus av snelleplanter. De siste leveres også på sprit. Snellen også som tørket preparat for å kunne se hvordan sporene kan bevege seg når fuktigheten varierer. Et morsomt forsøk! Kr. 390,- eks. mva.

NYHET! Kultur med levende gametofytter av sisselrot kr 190,-

NYHET!  Livssyklus hos sisselrot, fotoserie i farger på overhead Kr. 190,- eks. mva.

pH-PROSJEKT
Solbær, rødkål, rødbet, nypete, te, hibiscuste, BTB, lakmus og fenoftalein. Forsøksoppsett for elevene, lærerveiledning, teori og "facit" på CD-plate. Forsøksoppsettet og lærerveiledning som kopieringsoriginal. Kr. 390,- eks. mva.

 

KANINER Disseksjon trinn for trinn kopieringsoriginal og CD-plate og to kaniner. Kr. 790,- eks. mva.

HJERNEDISSEKSJON Kopieringsoriginal, CD-plate, 12 halve, frosne reve-/minkskaller Kr. 790,- eks. mva.
Vi leverer også følgende produkter:
Pressete blader fra løvtrær. 
Svartor, gråor, osp, ask, selje, alm, hegg, rogn, bjørk, eik, bøk, hassel, lind, spisslønn. Pakke med 10 blader av ett slag Kr. 60,-
Frossen fiskemelke ca. 30 g. Kr. 140,- 
Aske av bjørk 100 g (2,5 dl) pottaske. Kr. 90,-
Bier eller hveps ca. 15 stk. Kr. 90,-
Planktontrekk fra ferskvann (på sprit) Kr. 90,- 
Ulike Lavarter (til en klasse) Kvitkrull, reinlaver, skjegglaver m.fl. Kr. 40,- pr. art
Ulike mosearter (til en klasse) Fagermose, furumose, torvmoser sigdmose med mer. Kr. 40,- pr. art. (NB!Fagermosen er godt skikket til å mikroskopere for å se celler med klorofyll).
BLOMSTERPRESSER  Lette å ta med seg i sekken. (20x25cm). Kr. 140,- 
Bestilling: Ring oss gjerne for bestilling på telefon nr. 95 82 62 77 eller send en tekstmelding . Vi kan være vanskelige å få tak i på telefonen fordi vi har undervisning, men enklest er det vel å bestille på e-mail  post@biokonsult.no 
Varene sendes normalt på mandager. Frosne preparater  vil være på din skole tirsdag eller onsdag (fortsatt frosne for videre lagring  i egen fryser) de aller fleste steder i Norge. Øvrige varer går som vanlig post.
Prisene er uten mva. Det tas forbehold om at vi kan være utsolgt. Prisene gjelder for skoleåret 02/03. Frakt kommer i tillegg.
BK Biokonsult DA innehas av Anne-Grethe Kolstø og Arvid Berg, to lektorer med til sammen 40 års erfaring fra biologiundervisning. Vi vet at mye av en lærers fritid går med til å fremskaffe rett biologisk materiale til rett tid. Nå tilbyr vårt firma både biologisk materiale og undervisningsopplegg klart til bruk. Oppleggene er prøvet ut sammen med elever.

Ønsker du å bestille noe, klikk på post@biokonsult.no og skriv inn det du ønsker.
Du kan også ringe
95 82 62 77 eller sende tekstmelding (Vi er en del opptatt med undervisning, men svarer vi ikke, så legg igjen bestillingen på svareren eller oppgi navn og telefonnummer (gjerne privat om du lettest kan treffes på ettermiddagen), så ringer vi deg ved første anledning.

Tilbake til Startside
Tilbake til Starten av denne side.