BK BioKonsult DA
Håvelsrudvegen 8
2900  FAGERNES

post@biokonsult.no        
  
http://WWW.biokonsult.no  
tlf. 95 82 62 77
 
Startside
Bestilling
Produkter
Fagstoff

Nye produkter

 
Disseksjon av fisk (sik fra Valdres):
Her blir du trinn for trinn ledet gjennom hvordan du dissekerer en fisk. Underveis er
det spørsmål du bør tenke gjennom samtidig som du gjør deg notater. Har du funnet
fram alt du trenger, og har noen å samarbeide med, er det bare å sette i gang.

 

01 Rund sik.jpg (59432 bytes)
1.
Studer fiskens ytre bygning. Legg bl.a. merke til fettfinnen som forteller oss at
dette er en laksefisk.
Hva slag fisk er det?
Hva forteller fiskens utseende deg om hvordan den lever?
Ønsker du hjelp?
2.
Legg merke til hvordan hodet er utformet, munnens størrelse og fasong og øynenes plassering. Gjellelokket særpreger beinfisker. Bevegelse av munn og gjellelokk får vann til å strømme over gjellebladene.
02 Hode av sik.jpg (10682 bytes)
03 Gjeller.jpg (39463 bytes)
 
3.
Klipp vekk gjellelokket.
Hva er gjellenes funksjon?
Hvor mange gjeller finner du?

Ønsker du hjelp

4.Fiskediss 
Klipp ut en gjelle og studer den. Legg merke til at gjellestaven har mange skarpe "tenner". Hva tror du kan være funksjonen til disse?

Ønsker du hjelp

04 Gjellebuer.jpg (56363 bytes)

Dette var starten på fiskedisseksjonen som er utarbeidet av BK BioKonsult. Gå til Produktoversikten vår for å se utdrag av det vi ellers kan tilby av disseksjoner og annet til hjelp i undervisningen. For bestilling:

BK BioKonsult DA
Håvelsrudvegen 8
2900  FAGERNES
post@biokonsult.no
http://biokonsult.no
tlf. 95 82 62 77
Tilbake til BioKonsults startside